Terveyspalvelut -sinua lähellä.

Fysiopankki

Tervetuloa Fysiopankkiin, ammattitaitoiseen, osaavaan ja palvelevaan fysikaaliseen hoitolaitokseen. Meillä sinua palvelevat fysioterapeutit Heli Vastamäki, Minna Heino, Minna Karonen ja Anu Kaasalainen,. Olemme erikoistuneet tuki- ja liikuntaelinsairauksien fysioterapiaan, vahvuutenamme osaaminen selkä- ja niskavaivojen ennaltaehkäisyssä ja hoidossa.

Hoitomuotoina esim. nikama- ja nivelkäsittely, fasciakäsittely, Mckenzie-terapia, ergonomiaohjaus sekä aktiivisten harjoitteiden ohjaus.

 • Fysioterapia
  Fysioterapia on terapiaa, jonka keskeisenä tavoitteena on parantaa ihmisen suorituskykyä ja toimintamahdollisuuksia ennalta ehkäisemällä, kuntouttamalla ja lievittämällä tuki- ja liikuntaelinten oireita.
 • Faskiamanipulaatio eli lihaskalvokäsittely
  Lihaskalvo saattaa kiristyä esim. toistorasituksen, intensiivisen harjoittelun tai elimiston happamuuden vuoksi. Myös huonosti parantunut arpi voi estää lihaskalvon normaalia liukumista. Oireina kipua, liikerajoituksia, lihasheikkoutta.
  Fysioterapiassa selvitetään densifikoituneet lihaskalvoketjut ja käsittelyllä palautetaan niiden normaali toiminta.
 • McKenzie-terapia
  McKenzie terapia on selkärangan itsehoitomenetelmä, jossa asiakkaalle suunnitellaan kivun ja oireiden käyttäytymisen perusteella yksilöllinen hoito-ohjelma. Tietyillä asennoilla ja toistoliikkeillä pyritään vaikuttamaan välilevyn asentoon ja näin vähentämään painetta kipua altistavilta kudoksilta.
 • Selkäkipu
  Alaselkäkipu on tavallinen vaiva. Kahdeksan kymmenestä aikuisesta tuntee alaselkäkipuja elämänsä aikana. Osa vaivoista vaatii pikaista lääkärin hoitoa, mutta valtaosa paranee itsekseen tai lääkityksellä muutamassa viikossa.
 • Asentohuimaushoito
  Jopa 60–70 prosenttia hyvänlaatuisesta asentohuimauksesta kärsivistä saa avun asentomanööverihoidoista, jotka ovat yksinkertaisia makuulla suoritettavia liikesarjoja kiteiden poistamiseksi korvan kaarikäytävistä.
 • Suoravastaanotto
  Toimintaa, jossa tuki- ja liikuntaelinoireinen asiakas hakeutuu suoraan lisäkoulutuksen saaneen SVO-fysioterapeutin tutkimukseen ja ohjaukseen. Lääkärikontaktia ei välttämättä tarvita, mikä pienentää julkisen puolen lääkärijonoja. Mikäli herää epäily vakavasta sairaudesta, asiakas ohjataan jatkohoitoon lääkärille. Laajaan testistöön perustuvan tutkimisen jälkeen SVO-fysioterapeutti valitsee asiakkaalleen oikean hoidon ja antaa yksityiskohtaiset kotihoito-ohjeet.
  Tavoitteena nopeuttaa asiakkaan hoitoon hakeutumista ja kuntoutumisen käynnistämistä.

          Muista hoitomuodoista tarkemmin www.fysiopankki.fi

Fysiopankki Ky

Satamakatu 22, 26100 Rauma

Puhelin: 02 8387 8900

www.fysiopankki.fi